ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนะนำวิธีทำใบงานส่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 259062
คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 259063
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.5-ป.6 259065
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.2-ป.4 259069
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับอนุบาล-ป.1 259072