ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนะนำวิธีทำใบงานส่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 392
คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 390
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.5-ป.6 397
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.2-ป.4 402
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับอนุบาล-ป.1 406