ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนะนำวิธีทำใบงานส่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 47
คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 47
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.5-ป.6 57
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับป.2-ป.4 61
ชุดกิจกรรม เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19" ระดับอนุบาล-ป.1 59