ภาพกิจกรรม
*เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กับกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง
*เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กับกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19"
โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์เสริมทักษะปฏิบัติการการเรียนรู้
-ชุดอุปกรณ์การเรียนอาหารแปรรูป ไข่เค็ม
-ชุดอุปกรณ์การเรียนการเพาะถั่วงอก
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดบางขุนนนท์
ทางโรงเรียนได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง นำกลับไปฝึกทำที่บ้านพักอาศัยและมีกลุ่มนักเรียนที่อยากมาฝึกทำที่โรงเรียนกับคุณครู
ตามนโยบายของสำนักการศึกษา
*On site
*On hand
และได้มอบอาหารเสริม(นม)คนละ ๑๕ กล่อง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารดังนี้
เว็บไชด์ของโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ : http://watbangkhunnonschool,ac.th/
ทาง Facebook ของโรงเรียน :

ผลงานการทำไข่เค็มของนักเรียน
นักเรียนศึกษาเอกสารคู่มืออธิบายวิธีการเพาะถั่วงอกและนำกลับไปฝึกทำที่บ้าน
นักเรียนกลุ่มย่อยอยากมาฝึกหัดทำกับคุณครูที่โรงเรียน
ครูแจกเอกสารคู่มืออธิบายวิธีการเพาะถั่วงอกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ผลงานการเพาะถั่วงอกของนักเรียน และให้นักเรียนนำไปประกอบอาหารต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,15:22   อ่าน 159 ครั้ง