ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม ฝ่าวิกฤตเด็กไทย ต้านภัยโควิด-19
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤต เด็กไทย สู้ภัยโรคโควิด-19"
ที่โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ได้แจกชุดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกลับไปทดลองฝึกพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่ใช้เวลาในช่วงโควิดให้เกิดประโยชน์
นี่คือผลงาน​ของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ ที่ได้ประมวลผลการส่งผลงาน เป็นการบ้านที่ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ ที่เน้นสิ่งที่สร้างให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดเป็น​ soft ​skill​s​ ต่างๆ ที่คุณครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ ตั้งใจให้เกิดเป็นสิ่งแรกคือการที่เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ความรู้สึกที่ภูมิใจว่าตัวเองทำสิ่งนั้นได้ และมองว่าตัวเองก็มีดี
สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เขาผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง สังเกตการทดลอง จำแนก แยกแยะ และใช้ประสาทสัมผัส เกิดเป็นทักษะกระบวนการ
ทั้งนี้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการจัดการเวลา และความรับผิดชอบที่ดีขึ้น พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากขึ้นด้วย

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,01:55   อ่าน 98 ครั้ง