ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการเรียนออนไลน์
เมื่อไวรัสโควิด ส่งผลกระทบระดับโลก ไม่เว้น เพศ อายุ อาชีพ จน รวย ต่างได้รับผลกระทบทั้งหมด การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับผลกระทบ การเรียนออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และในหลาย ๆ ประเทศ พบการแพร่ระบาดรอบ 2 จึงทำให้การเรียนออนไลน์ เริ่มมีความสำคัญต่อเป็นบทบาทของครู และการปรับตัวของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อเราอาจต้องพบกับการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่ (New normal) นั่นเอง โรงเรียนวัดบางขุนนนท์จึงเปิดช่องทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเฟสบุค เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้เริ่มฝึกทักษะ การเรียนแบบใหม่ เพราะสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะเกิดการเปลี่ยนใด ๆขึ้นอีก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียน ONLINE มีคร่าว ๆ ดังนี้ คือ 1. เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์(ป้องกันการติดกมส์ ติดทีวี อย่างเดียว) 2. เพื่อช่วยสอนในบางวิชาที่ผู้ปกครองไม่ถนัด(พยายามสอนแล้วแต่ไม่ถนัดจริงๆ) 3. เพื่อช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เหมาะสม (ผู้ปกครองสั่งแล้ว....แต่เด็กไม่ทำตาม...ลองให้ครูช่วย) 4. เพื่อเป็นการช่วยทบทวนความรู้ และในบางช่วงระดับชั้นนักเรียนยังอ่านหนังสือไม่ออก...การทำแบบฝึกหัดในเล่ม จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 5. เพื่อเตรียมรับกับการปรับตัวครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติ (ดูเว่อร์ไปมั้ย ??) แต่อาจจะเกิดขึ้นจริง ๆ และวงการการศึกษาก็ต้องเตรียมรับการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีครูและนักเรียนเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน การได้เริ่มต้นเรียนออนไลน์ จึงเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาที่มีความสำคัญในขณะนี้เป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนจึงได้มีแนวทางในการเรียนออนไลน์ดังนี้ 1) แบ่งระดับชั้นนักเรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3 และ ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 2) แบ่งช่วงเวลาการเรียนออนไลน์ เป็น 2 ช่วงคือช่วงชั้นที่ 1 (ระดับ ป.1-3) เวลา 09.00-11.00น. และ ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับ ป.4-6) เวลา 13.00-15.00 น. 3) การเรียนแบบออนไลน์ เป็นสาระการเรียนรู้หลักๆ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ #เริ่มต้นเรียน ในวันที่ 8-30 มิถุนายน 2563 #ระยะทดลองระบบ 1-6 มิถุนายน 2563 ดาวโหลดเอกสารแนะนำการเรียนออนไลน์ได้ที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด 1. คู่มีอการเรียนออนไลน์ผ่านเฟสบุค 2. คู่มือแนะนำการทำใบงาน ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารดังนี้ เว็บไชด์ของโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ : http://watbangkhunnonschool.ac.th/ ทาง Facebook ของโรงเรียน : https://web.facebook.com/watbangkhunnon #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นะคะ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 317 ครั้ง