กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิระ พุ่มพฤกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3